Search    

Skoolure / School hours 7:30 - 13:25

Leerlinge is ingedeel in 'n A- en 'n B-kant, die eerste helfte van die dag is 'n groep in die klas(skolasties) en die ander in die sentrum, en na pouse roteer die leerders.

Learners are divided in a A and B side. During the first half of the day one group is in the class(scholastic) and the other group in the centre and after break the learners rotate.

Prakties/ Practical 50%                                                                                   

Plasing volgens vermoë / Placement according to ability                                                  

Slaagvereiste / Pass requirement 40%                                                                

Verwerf prakteise vaardighede / Acquire practical skills

Skolaties / Scholastic 50%

Plasing volgens vermoë / Placement according to ability   

Maksimum moontlike kwalifikasie Gr.10  / Maximum possible qualification Gr.10

Aangepasde CAPS Kurrikulum/ Adapted CAPS Curriculum.

 

Back Back to top
Close