Search    

Onderrigtaal - Dubbel medium - Afrikaans/ Engels 

Language of instruction - Dubble medium - Afrikaans / English 

Toelatingsouderdom: 12-15 jaar / 

Age of admission: 12-15 years

 

NOODSAAKLIKE DOKUMENTASIE VIR NUWE TOELATINGS / NECESSARY DOCUMENTATION FOR NEW ADMISSIONS

  • LSOB - nommer (toestemming van die Departement van Onderwys) / LSEN number (permission of Department of Education).
  • Afskrif van die ISSRF-vorm (Inclusion & Special Schools Referral Form) / Copy of the ISSRF form.
  • Afskrif van Geboortesertifikaat I Copy of birth certificate. 
  • Afskrif van beide ouers / voogde se Identiteitsdokumente I Copy of both parents / guardians Identity Documents.  
  • Bewys van woonadresProof of residence. 
  • Immunisasiesertifikaat Immunization certificate. 
  • Evalueringssverslag (Rapport) / Evaluation Report (Report card).
  • Ander professionele verslae (Sielkundige, Arbeidsterapie, ens.)Any other professional reports (Psychologist, Occupational therapist, etc.)
  • Moet in skool se geografiese area woonMust reside in school's geographical area.
  • Onderhewig aan keuringsproses / Subject to selection process.

http://URL: //m.kwikweb.co.za/magalies/docs/ESS Referral Form.PDF

Back Back to top
Close