BOOM.JPG
 
BOOM.JPG

Magalies Spesiale Skool / Magalies Special School

Magalies Special School is a LSEN (Learners with Special Educational Needs) school and caters for the Mild to Moderate Intellectually Disabled (MID) learner.

At Magalies Special School, learners receive individual attention to address their specific needs. Classes are much smaller than in mainstream schools, to create an optimum learning environment. Magalies Special School follows the Technical Occupational Curriculum (TOC) but has adapted to the content and volume to the level of capability of the MID learner.

The aim is to develop and uplift learners in all aspects. Therefore, we do not only focus on academic achievements, but also on developing vocational skills and building of character through sport and cultural activities. This gives learners the opportunity to develop and build leadership skills

-------------------------------------------------

Magalies Spesiale Skool is 'n LSOB (Leerders met Spesiale Onderwys Behoeftes) skool en bied onderrig aan tot die Matig Intellektueel Gestremde (MIG) leerders.

By Magalies Spesiale Skool ontvang leerdersindividuele aandag om in hul spesifieke behoeftes te voorsien. Klasse is heelwat kleiner as in hoofstroomskole, om 'n optimale leeromgewing te skep. Magalies Spesiale Skool volg die TOC-Kurrikulum (Technical Occupational Curriculum), maar die inhoud en volume daarvan word aangepas tot die vlak van die MIG leerder se vermoë.

Die doel is om die leerders te ontwikkel en op te hef in alle aspekte, daarom word daar nie net gefokus op akademiese prestasie nie, maar ook op die ont-wikkeling van werksvaardighede en die bou van karakter deur sport- en kultuuraktiwiteite. Dit gee die leerders die geleentheid om leierseienskappe te ontwikkel en uit te leef.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
 

Nuus / News 2022

teachers.jpg
IMG_20220109_212110.jpg
FB_IMG_1641747877147.jpg

How should we see 2022?

We should feel it

with every fibre of our beings. 

It is an inward thing, 

a powerful emotion. 

Faithful gratitude and awareness 

of every breath, 

every tear, every smile. 

Feeling gratitude for waking up, 

just being alive.

It is a conscious awareness of life, 

of God, of love and

of every emotion we thought we knew, only multiplied by a thousand. 

 

It is 2022, a new horizon awaits to be explored. A year we look forward to as the Magalies Special School family. 

 

We are embarking on a brand new adventure, welcoming new learners, parents and educators, and together we will face a new chapter together and walk with our heads held high in faith, hope and God's grace.

 

With fresh minds and new perspectives, we welcome the new school year with open arms and positive attitudes.

 

"Ambulante in lumine" - Let us walk in the light together in faith! 

OUTDOOR GYM / BUITELUG GIMNASIUM

At last we are done.  

gym 3.jpeg
gym 4.jpeg
gym 2.jpeg
gym1.jpeg
Buitelug Gym.jpeg

Magalies is weer terug op die Sportveld.

Belvedere School.  

Our learners in action!

Atletiek 1.jpeg
atletiek 4.jpeg
atletiek 2.jpeg
atletiek 3.jpeg
atletiek 5.jpeg

Wenners van die Streekkampioenskappe /

Winners of the Regional Championship.

streek 1
press to zoom
streek 3
press to zoom
streek 2
press to zoom
streek 4
press to zoom
streek 8
press to zoom
streek 6
press to zoom
streek 5
press to zoom
streek 7
press to zoom
1/1

Haarkappery Sentrum / Hairdressing Centre

We are so proud of our learners in the Hairdressing centre. Teacher Ansie’s hair is proof of their exceptional skills🤗.    

                           

Ons is so trots op ons leerders wat Haarkappery as ‘n sentrum gekies het. Juffrou Ansie se hare is ‘n bewys van hul besonderse vaardigheid.

Hare1.jpeg
hare 2.jpeg
hare 3.jpeg
hare 4.jpeg
hare 5.jpeg
hare 8.jpeg
hare6.jpeg
hare 7.jpeg