BOOM.JPG
BOOM.JPG

Magalies Spesiale Skool / Magalies Special School

Magalies Special School is a LSEN (Learners with Special Educational Needs) school and caters for the Mild to Moderate Intellectually Disabled (MID) learner.

At Magalies Special School, learners receive individual attention to address their specific needs. Classes are much smaller than in mainstream schools, to create an optimum learning environment. Magalies Special School follows the Technical Occupational Curriculum (TOC) but has adapted to the content and volume to the level of capability of the MID learner.

The aim is to develop and uplift learners in all aspects. Therefore, we do not only focus on academic achievements, but also on developing vocational skills and building of character through sport and cultural activities. This gives learners the opportunity to develop and build leadership skills

-------------------------------------------------

Magalies Spesiale Skool is 'n LSOB (Leerders met Spesiale Onderwys Behoeftes) skool en bied onderrig aan tot die Matig Intellektueel Gestremde (MIG) leerders.

By Magalies Spesiale Skool ontvang leerdersindividuele aandag om in hul spesifieke behoeftes te voorsien. Klasse is heelwat kleiner as in hoofstroomskole, om 'n optimale leeromgewing te skep. Magalies Spesiale Skool volg die TOC-Kurrikulum (Technical Occupational Curriculum), maar die inhoud en volume daarvan word aangepas tot die vlak van die MIG leerder se vermoë.

Die doel is om die leerders te ontwikkel en op te hef in alle aspekte, daarom word daar nie net gefokus op akademiese prestasie nie, maar ook op die ont-wikkeling van werksvaardighede en die bou van karakter deur sport- en kultuuraktiwiteite. Dit gee die leerders die geleentheid om leierseienskappe te ontwikkel en uit te leef.

 

Student Aktiwiteite / Student Activities

 
afskeid 8.jpeg
Verkiesings Inligting / 
Election Information

Adres: 717 21st AVENUE

Rietfontein

Pretoria

South Africa

©2020  Proudly created by La-Marusch