BOOM.JPG
BOOM.JPG

Magalies Spesiale Skool / Magalies Special School

Magalies Special School is a LSEN (Learners with Special Educational Needs) school and caters for the Mild to Moderate Intellectually Disabled (MID) learner.

At Magalies Special School, learners receive individual attention to address their specific needs. Classes are much smaller than in mainstream schools, to create an optimum learning environment. Magalies Special School follows the Technical Occupational Curriculum (TOC) but has adapted to the content and volume to the level of capability of the MID learner.

The aim is to develop and uplift learners in all aspects. Therefore, we do not only focus on academic achievements, but also on developing vocational skills and building of character through sport and cultural activities. This gives learners the opportunity to develop and build leadership skills

-------------------------------------------------

Magalies Spesiale Skool is 'n LSOB (Leerders met Spesiale Onderwys Behoeftes) skool en bied onderrig aan tot die Matig Intellektueel Gestremde (MIG) leerders.

By Magalies Spesiale Skool ontvang leerdersindividuele aandag om in hul spesifieke behoeftes te voorsien. Klasse is heelwat kleiner as in hoofstroomskole, om 'n optimale leeromgewing te skep. Magalies Spesiale Skool volg die TOC-Kurrikulum (Technical Occupational Curriculum), maar die inhoud en volume daarvan word aangepas tot die vlak van die MIG leerder se vermoë.

Die doel is om die leerders te ontwikkel en op te hef in alle aspekte, daarom word daar nie net gefokus op akademiese prestasie nie, maar ook op die ont-wikkeling van werksvaardighede en die bou van karakter deur sport- en kultuuraktiwiteite. Dit gee die leerders die geleentheid om leierseienskappe te ontwikkel en uit te leef.

WhatsApp Image 2021-06-07 at 09.11.27
WhatsApp Image 2021-06-07 at 09.11.27

WhatsApp Image 2021-06-07 at 09.09.45
WhatsApp Image 2021-06-07 at 09.09.45

 

Nuus / News 2021

mej Schad.jpeg

Magalies Spesiale Skool verwelkom hul nuwe Hoof!

Mej Sonét Schad is passievol oor haar beroep en dit motiveer haar tot sukses. Sy was Adjunkhoof by Goudwes LSEN skool vanaf 2012 en glo in volharding, lojaliteit, eerlikheid en uitstekende werksetiek.

Sy erken dat sy aanpasbaar is en bevrediging vind in nuwe uitdagings. Sy glo dat sy in alle opsigte sal slaag in haar doel omdat sy glo in haarself.

Ons weet dat sy Magaliesskool ook na nuwe hoogtes gaan neem en sien met verwagting uit na die pad wat ons almal saam gaan stap; vorentoe; in die LIG.   

Hoof verwelkom.jpeg

Magalies Spesial School welcomes their new Principal!

Miss Sonét Schad has a passion for her work and that motivates her to succeed. She has been Deputy Principal at Goudwes LSEN school since 2012 and believes in perseverance, loyalty, honesty and excellent work ethics.

She admits to being able to adjust quickly to any new environment and finding new challenges extremely satisfying.

She believes that she will succeed in every way, shape and form, for she has faith in herself.

We know that she will lead Magalies school to a new level and look forward to the road ahead; together; in the Light.

Brief van die Hoof /
Letter from our Principal

Afrikaans Nuusbrief 2021
English News Letter 2021
Controlled Tests Term 2 /
Kontroletoetse Kwartaal 2

Tegniese Beroepskurrikulum

Die Tegniese Beroepskurrikulum is ontwerp met die doel om ons leerders vaardighede aan te leer sodat hulle na skool as semi-vaardige ambagsmanne die arbeidsmark kan betree of kan inskryf vir verdere opleiding by ‘n Tegniese Kollege. Dit sal hul in staat stel om ‘n inkomste te verdien of selfs hul eie onderneming op die been te bring.

Die leerders begin die LSEN program met ‘n jaarlange Voorbereidingsfase. Na afloop van hul eerste jaar begin hul met die Tegniese Beroepsprogram (TOC) waar hul op ‘n rotasiebasis blootgestel word aan die verskillende sentrums. Aan die einde van daardie jaar, moet hul die tegniese vak kies waarmee hul vir die volgende drie jaar wil voortgaan en daardie betrokke program volg.

Magalies Spesiale Skool bied die volgende Tegniese vakke:

  • Kuns en Kunsvlyt.

  • Elektriese Tegnologie (Elektries).

  • Meganiese Tegnologie met een van die volgende spesialis rigtings: Motor meganika, Sweiswerk of Plaatmetaalwerk.

  • Siviele Tegnologie (Houtwerk).

Kantoorpraktyk word ook vir die seuns aangebied waar hulle leer om te tik en met die basiese Microsoft Programme te werk.

Technical Occupational Curriculum (TOC)

The TOC program is specially developed to teach our learners skills that will enable them to enter the labour market after school as semi-skilled artisans or to enroll at a Technical College to further improve their qualifications. These basic skills will not only enable them to earn a living, but it could also help them start their own enterprise.

When starting the LSEN program the learners first enter a year long Preparation Phase. After completing this they start with the TOC program.

In year one the learners are introduced to different workshops on a rotational basis (one per term). At the end of the year, the learner must choose the TOC subject he wishes to pursue with and follow that program for the next three years.

Magalies Special School offers the following Technical subjects:

  • Arts and Crafts/decor).

  • Electrical Technology(Electrics).

  • Mechanical Technology:   

  • Welding, Metal works  or Motor Mechanics as the field of specialty.

  • Civil Technology (Wood working and timber welding).

We also offer Office Administration for boys, where they learn to type and to use basic Microsoft Office programs.