Fern Plant
Skool Dag / School day
     Prakties  
 
Plasing volgens vermoë
Slaagvereiste 40%
Verwerf praktiese vaardighede
     Practical    
Placement according to ability 
Pass Requirement 40%
Aquire pratical skills
    Skolasties 
Plasing volgens vermoë
Slaagvereiste 40% in vier van die vyf vakke
Maksimum moontlike kwalifikasie - NQF Vlak 1
Toc Kurrikulum (Tegnieses Beroepsgerigte Kurrikulum)
  Scholastic 
Placement according to ability
Pass requirement 40% in four of the five subjects
Maximum possible qualification  - NQF Level 1
Technical Occupational Curriculim (TOC)
Praktiese Vakke (TOC)
Elektrieses Tegnologie:  Elektries
Meganiese Tegnologie :  Motor Meganika
Meganiese Tegnologie :  Plaatmetaalwerk

Meganiese Tegnologie :  Sweis
Siviele Tegnologie :         Houtwerk en Timmer
Kantoor Administrasie : Kuns en kunsvlyt
Diens Tegnologie :           Stoffering
Persoonlike sorg :            Haarkappery
Verbruikerstudies:           Voedselproduksie
 
Practical Subjects (TOC)
Electrical Technology :     Electrical
Mechanical Technology :  Motor Mechanics

Mechanical Technology :  Sheet Metal work
Mechanical Technology :  Welding
Civil Technology :              Woodworking and Timber
Office Administration :     Arts and Craft
Service Technology :         Upholstery
Personal Care :                  Hairdressing
Consumer Studies :          Food Production
 
 
DSC_0070.JPG