Fern Plant
Skool Dag / School Day
     Prakties / Practical 50%                                           Skolasties / Scholastic 50%         
                   
                      Plasing volgens vermoë / Placement according to ability               Plasing volgens Vermoë / Placement according to ability
                            Slaagvereiste 40% / Pass requirement 40%                                        Maksimum moontlike kwalifikasie Gr10 SPO
                            Verwerf praktiese vaardighede /  Acquire practical skills               Maximum possible qualification Gr10 SPE
                             
Kies 'n bedryf / Choose an industry
Plaatmetaalwerk / Sheet Metal work                                  Houtwerk / Woodwork                      
Rekenaartik / Compu Typing                                     Sakestudie / Business Studies
                                      Haarkappery / Hairdressing                                       Voedselbedryf / Food Industry                                  
Motorherstelwerk / Motor Repair Work                                     Skilder en Dekor / Painting and Decor

 
 
DSC_0070.JPG