Search    


Schoolday / Skooldag


Skoolloopbaan/School career


Terapeutiese Dienste / Therapeutically Services


Toelating/Admission


Skooldrag/School Uniform


Vervoer/Transport


Skoolfonds / School fees


Geskiedenis: Toeka tot nou

Magalies Spesiale Skool het sy deure op 5 Oktober 1954 met 135 leerders en 8 personeellede geopen. Die skool was toe bekend as Gezina Skool.

Vier jaar later trek die skool van 10de Laan in Gezina na 'n nuwe gebou wat geleë is in 21ste Laan Rietfontein.

In 1962 het die skool 'n totaal van 257 leerders en was bekend as Sonnestraal Spesiale Skool.

In 1997 open die skool die nuwe jaar met 662 leerders.

Op 8 September 1999 word daar besluit om die skool se naam na Magalies Spesiale Skool te verander - 'n verwysing na die Magaliesbergstreek wat deur Pretoria strek.

Daar is tans 'n totaal van 646 leerders ingeskryf by Magalies Spesiale Skool.

Ons word gedryf deur ons leuse - Ambulate in lumine (wandel in die lig) - en fokus op ontwikkeling en bevordering van goeie kwaliteite en waardes in ons leerders.

History: Then to now

MagaliesSpecial School opened its doors on October 5, 1954 with 135 learners and 8 staff members, but was then known as Gezina School.

Four years later the school moved from 10th Avenue in Gezina to a new building situated in 21st Avenue in Rietfontein.

In 1962 the school had a total of 257 learners and was then known as Sonnestraal Special School.

In 1997 the school opened the new year with 662 learners. On September 8, 1999 it was decided to change the school's name to Magalies Special School- in reference to the Magalies mountain range running through Pretoria.

There are currently a grand total of 646 learners enrolled at Magalies Special School.

We are driven by our motto- Ambulate in lumine ( walk in the light)- and focus on developing and promoting good qualities and values in our learners.

Magaliesskool Visie / Magaliesschool Vision

Om onderwys -en opleidingsgeleenthede te skep vir die leerders van Magalies Spesiale Skool, deur te streef na uitnemendheid op alle vlakke en om die beste kwaliteit onderwys in 'n mededingende wêreld te bied. 

To strive for excellence on all levels of education and training for the learners of Magalies Special School and to provide education of the highest quality in a competitive world.

Magaliesskool Missie / Magalies School Mission

Om effektiewe onderwys en vaardigheidsopleiding aan die leerders van Magalies Spesiale Skool te bied, sodat hulle op alle vlakke van die samelewing as verantwoordelike landsburgers kan funksioneer en hul plek volwaardig in die arbeidsmark kan inneem.

Dit sal geskied deur:

  • Betrokkenheid van alle rolspelers
  • Die strewe na uitnemendheid
  • Die gemeenskap te dien en
  • Die leerders alle moontlike geleenthede te bied tot positiewe ontwikkeling en produktiwiteit.

 

To offer effective education and skills training to the learners of Magalies Special School which will enable them to function as responsible citizens and take their rightful place in the labour market and society.

This is achieved by:

  • Involvement of all role players
  • Striving for excellence
  • Serving the community and
  • Offering learners every opportunity to develop positively and productively


 Address:

717 21st AVENUE

Rietfontein
Pretoria
South Africa

Contact Us:
Principal: M Loubser (Mrs.)
Tel no: (012) 330 0168
Fax no:(012) 330 0169
Email:
Website: www.magaliesschool.co.za
 
Reception
Name: Juna Watton
Tel no: 012 330 0168
 
Educational Psychologist
Name: Wanda van der Merwe
 
Social Workers
Name: Sonnika Nel, Claudette Barnard, Rochelle Reitz

 
Occupational Therapist
Name: Marlie Roux, Grethe Posthumus, Corlia Jv Rensburg
 
Finance
Name: Lindie Galetti
 
Trading Hours:

Skoolure / School Hours

07:30 - 13:25

Please enter your details so we may contact you!


Enter your starting address:
Back Back to top
Close