BOOM.JPG

Magalies Spesiale Skool / Magalies Special School

Skoolure / School Hours

07:30 - 13:45

Adres / Address

717 21st Avenue

Rietfontein

Pretoria

South Africa

DSC_0070.JPG

Inligting / Information

Kontakpersoon / Contact Person

Principal / Hoof : Miss Sonét Schad

Tel nr:(012) 330 0168
Faks nr:(012) 330 0169
Epos: magalies@netactive.co.za
Webwerf: www.magaliesschool.co.za

Deputy Principal Adjunkhoofde

Conrad Viljoen

Ansie Gildenhuys

Epos:  deputy2magalies@gmail.com   

            

Ontvangs / Reception:

Juna Watton

Bridget Gaum
Tel nr: 012 330 0168
Epos: magalies@netactive.co.za

Occupational Therapists / Arbeidsterapeute

Marilè Roux

Ilze Putter

Elzine du Toit

Social Workers / Maatskaplike Werkers

Corene Heynes

Melize Klopper

Epos: magaliesterapie@gmail.com

Finance / Finansies

Alètha Brits

Epos: finansies@magaliesschool.co.za

School Nurse / Skoolsuster

Sr Suzan Mufuma

Tel nr: 012 330 0168

Educational Psychologist / 

Opvoedkundige Sielkundige
Rochè van Aswegen

Dankie vir die E-pos / Thanks for submitting!

 
BOOM.JPG
Magalies Spesiale Skool / Magalies Special School

Adres / Address

717 21st Avenue

Rietfontein

Pretoria

South Africa

Kontakpersoon / Contact Person

Principal / Hoof : S Schad (Miss)

Tel nr:(012) 330 0168
Faks nr:(012) 330 0169
Epos: magalies@netactive.co.za
Webwerf: www.magaliesschool.co.za