Visie & Missie 

Vision & Mission

Code of conduct

 

2020

BOOM.JPG

Geskiedenis: Toeka tot nou

Magalies Spesiale Skool het sy deure op 5 Oktober 1954 met 135 leerders en 8 personeellede geopen. Die skool was toe bekend as Gezina Skool.

Vier jaar later trek die skool van 10de Laan in Gezina na 'n nuwe gebou wat geleë is in 21ste Laan Rietfontein.

In 1962 het die skool 'n totaal van 257 leerders en was bekend as Sonnestraal Spesiale Skool.

In 1997 open die skool die nuwe jaar met 662 leerders.

Op 8 September 1999 word daar besluit om die skool se naam na Magalies Spesiale Skool te verander - 'n verwysing na die Magaliesbergstreek wat deur Pretoria strek.

Daar is tans 'n totaal van 646 leerders ingeskryf by Magalies Spesiale Skool.

Ons word gedryf deur ons leuse - Ambulate in lumine (wandel in die lig) - en fokus op ontwikkeling en bevordering van goeie kwaliteite en waardes in ons leerders.

 

History: Then to now

Magalies Special School opened its doors on October 5, 1954 with 135 learners and 8 staff members, but was then known as Gezina School.

Four years later the school moved from 10th Avenue in Gezina to a new building situated in 21st Avenue in Rietfontein.

In 1962 the school had a total of 257 learners and was then known as Sonnestraal Special School.

In 1997 the school opened the new year with 662 learners. On September 8, 1999 it was decided to change the school's name to Magalies Special School- in reference to the Magalies mountain range running through Pretoria.

There are currently a grand total of 646 learners enrolled at Magalies Special School.

We are driven by our motto- Ambulate in lumine ( walk in the light)- and focus on developing and promoting good qualities and values in our learners.

 

 
Organogram2020-min
SMT_organogram-min